Ramtillverkning 2

Ramtillverkning2Hyvla, limma, borra och plugga.

Ett viktigt moment när jag limmar är att få rätsida på hörnen. Får jag inte det är risken stor att jag hamnar i klistret senare.

När jag hyvlar för andra gången är det för att göra det ofint, operfekt eller osnyggt. Häruppe sätter vi gärna ett o framför många ord för att hävda motsatsen. Det kanske är orimligt att jag ska hålla en svenskundervisning i snickerboa. Opedagogiskt…

Men faktum kvarstår. Dessa träramar blir som allra vackrast när jag håller mig. Utanför ramarna…

Lämna ett svar