Analoga panoramabjörkar…

Färgnegativ, 24 x 65 mm. Kodak Portra 400 exponerad efter ISO 200.

Lämna ett svar