Analoga panoramabjörkar…

Färgnegativ, 24 x 65 mm. Kodak Portra 400 exponerad efter ISO 200.

Tidigare Höstpanorama
Nästa Analog spegelå

Kommentera